Buluşların Muciti; Donatı Keşifleri

Neden sonuçsuz ve analizi olmayan değerleme modelleri değil, algoritmik, algılanabilir, açıklanabilir ve matematiksel temellerle çalışarak değerleme modelleri tasarlıyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DEĞERLEME MODELİ
Kentsel Dönüşüme konu alanlar (mahalle veya daha büyük ölçeklerdeki alanlar) nezdinde her bir proje için meri durumu ve projeksiyonlara esas olarak DONATI keşfi olan DOM (değer odaklı model) proje alanı için tasarlanan model uygulanır. Çeşitli matematiksel çapraz kontrollerle modelin hata payı azaltılarak çalışma alanı için kullanıma hazırlanır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM YAZILIM PROGRAMI
Oluşturulan kentsel dönüşüm modelinin bilişim ortamında firmamıza özel tasarlanan bilgisayar yazılımı DOKDDS (Donatı Kentsel Dönüşüm Değerleme Sistemi )neticesinde değerleme raporlarının kontrolü ve oluşturulması zaman tasarrufu açısından avantajlı hale gelmekte kontrol mekanizması daha kolay işlemektedir.
ŞEREFİYELENDİRME MODELİ
Blok ve Bağımsız bölüm sayısı bakımından yüksek seviyede olan inşa edilen veya inşa edilmiş gayrimenkul, sanayi, ve vb. şerefiye hesabına ihtiyaç duyulan gayrimenkullerde değere etki eden parametreler baz alınarak DONATI keşfi olan DAM (değer algoritma modeli) kullanılarak ünitelerin şerefiyeli değerleri tespit edilir. Bu model ile bağımsız bölümlerin adil olarak arsa payları hesaplanarak, geçmişten gelen arsa payları ile alakalı sıkıntılı gayrimenkullere çözüm yolu sunmaktadır.
FİNANSAL ANALİZ / FİZİBİLİTE MODELİ
Günümüzde gayrimenkul geliştirme ve yatırım danışmanlığı aşamasında da ihtiyaç duyulan gayrimenkul değerleme şirketleri, yer seçim süreçlerinden başlayarak projelerin bütün uygulama süreçlerininde içinde olmaktadır. Değerleme firmalarına biçilen bu görevler neticesinde üzerinde gayrimenkul geliştirmeye müsait arsalar veya gelir getiren mülkler bakımından Pazar analizi ışığında bir donatı keşfi olan DFM (Donatı Fizibilite Modeli) ile gayrimenkullerin geleceğe yönelik finansal analizler neticesinde, yatırım kararlarının doğruluğu ve matematiksel olarak ispatlanabilir bir model kurularak tespit edilir.
ÖN FİZİBİLİTE MODELİ
Finansal analiz olarak zaman kavramı önemsemeden bugünün fiyatları, geleceğe yönelik tek bir dönem veya ortalama baremlerle geçekleştirilen özet fizibilite modelidir. Daha önce geliştirici ve inşaat firmalarında çalışmış deneyimli kadrosuyla DONATI, müşterinin hızlı karar almasının gerektirdiği dönemler ve firma istekleri neticesinde Donatı tarafından geliştirilmiş olan DÖM (Donatı Önfizibilite Modeli) ile hızlı ve güvenilir bir hesap modeli vasıtasıyla hizmeti sunar.
Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş © Copyright 2018.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. Mehmet Akif Cd. Turunçlu Sk. No:25/5-6 Mesa Plaza Merter-Güngören / İstanbul / TÜRKİYE / t. +90 212 504 88 60 - f.+90 212 504 88 70
kurumsal@donati.com.tr